Home > Piets blog > ’Ontbossing kost veel meer dan crisis’
Volg Piet

Piets blog

’Ontbossing kost veel meer dan crisis’

Active Image

De wereldeconomie verliest veel meer geld aan de gevolgen van de ontbossing, dan aan de huidige crisis. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Europese Unie.


Daarin worden de verschillende ’diensten’ die de bossen aan de mens leveren – zoals absorberen van broeikasgassen, het leveren van hout en voedsel, het vasthouden van watervoorraden – van een geldwaarde voorzien.

Verdwijnen de wouden in het huidige tempo, dan kost het de mensheid 1,5 tot 3,7 biljoen (1 met 12 nullen) euro per jaar. Het verlies door financiële crisis wordt op dit moment geschat op ongeveer 1 biljoen dollar (0,74 biljoen euro).


„Verschil is natuurlijk dat de verliezen door ontbossing niet alleen groter zijn, maar ook jaar na jaar na jaar optreden”, aldus de leider van het onderzoek Pavan Sukhdev tegen de BBC. Het onderzoek startte onder het Duits EU-voorzitterschap vorig jaar. In mei sloot het eerste deel, waarin de kosten van ontbossing becijferd werden op 7 procent van de jaarlijkse wereldeconomie (GDP). Nu zijn de onderzoekers bezig met het berekenen van de kosten van andere ecosystemen die verloren gaan.


De armen wereldwijd zullen de verliezen direct voelen; zij zijn vaak in hun dagelijks bestaan direct afhankelijk van het bos, met name in tropische landen.

Trouw

Meer Blog