Home > Piets blog > Arctisch zeeijs: tweede plaats na recordjaar 2007
Volg Piet

Piets blog

Arctisch zeeijs: tweede plaats na recordjaar 2007

Active Image   

Het Arctisch zeeijs bereikte in 2008 het op-een-na-laagste minimum sinds satellietmetingen begonnen in 1979, namelijk 4,52 miljoen vierkante kilometer. Het record staat op 4,13 miljoen in het jaar 2007.


Het zeeijs rond de noordpool was hiermee opnieuw veel lager (33%) dan het langjarig gemiddelde van 6,76 miljoen vierkante kilometer en bevestigt de neerwaartse trend van het ijsoppervlakte. Het eerste plaatje hieronder toont de vergelijking tussen 2005 (3e plaats), 2008 (2e plaats), 2007 (1e plaats) en het langjarig gemiddelde over 1979-2000.

 

Dit jaar lag er meer ijs dan vorig jaar in het centrale deel van de Arctische Oceaan (boven de Chukchi- en Oostsiberische Zee), de witte gebieden in het tweede plaatje. Minder ijs dan vorig jaar werd waargenomen in de Beaufort -, Laptev – en Groenland Zee), de bijna zwarte gebieden.

Rond Antarctica  (zuidpool) was de hoeveelheid zeeijs, in deze tijd op een maximum, vrijwel gelijk aan het langjarig gemiddelde.


Voor wat betreft de hoeveelheid zeeijs zijn er altijd twee maten in omloop. De getallen die hierboven vermeld zijn, gaan over de zogeheten ‘extent’. Elk gebiedje dat minstens 15% ijs bevat telt daarbij in zijn geheel mee als ‘ijsoppervlak’. De andere veelgebruikte maat is ‘area’. Daarbij telt elk gebiedje mee voor de hoeveelheid ijs die het bevat.

Beide maten hebben hun eigen voor- en nadelen. Voordeel van de ‘extent’ is dat in bepaalde gebieden dit ook al werd bijgehouden vóór de satellietwaarnemingen. Nadeel is echter dat het een systematische overschatting van de werkelijke hoeveelheid ijs geeft. Aan de andere kant heeft ‘area’ weer het nadeel dat gebieden waar plassen smelwater bovenop ijs ligt, al snel geteld worden als 20 of 30%, terwijl onder die plassen gewoon 100% ijs ligt.


Merk verder op dat het hier uitsluitend gaat om zeeijs, niet om de ijskappen op het vasteland van bv. Groenland.
(vwk)

Meer Blog