Home > Piets blog > Australië: broeikasgas opslaan in oceaan
Volg Piet

Piets blog

Australië: broeikasgas opslaan in oceaan

Active Image
Australië wil de broeikasgassen die kolencentrales uitstoten afvangen en opslaan in de bodem van de oceaan. 
 
De regering heeft laten weten het plan nog dit jaar voor te leggen aan het parlement. Komt er goedkeuring voor, dan is Australië naar eigen zeggen het eerste land ter wereld dat op zo’n grote schaal broeikasgassen in de zeebodem gaat pompen.

De regering van de afgelopen herfst aangetreden premier Kevin Rudd heeft de Australiërs beloofd haast te maken met het terugdringen van de uitstoot van schadelijke gassen in de atmosfeer. Een van zijn eerste besluiten was om het Kyoto-protocol, waarin voorschriften daartoe zijn opgenomen, te bekrachtigen. De voormalige premier John Howard, die Australië elf jaar leidde, heeft dat altijd geweigerd.

In Australië wordt ongeveer tachtig procent van de benodigde elektriciteit opgewekt in kolencentrales. Daarbij komen miljoenen tonnen broeikasgassen vrij. Het land is verantwoordelijk voor slechts iets meer dan een procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen maar is per hoofd van de bevolking een van de meest vervuilende landen op aarde.

De verwachting is dat de vervuiling de komende jaren alleen maar toeneemt omdat Australië voor zijn energie vrijwel geheel afhankelijk wil blijven van steenkool. Niettemin zegt de regering in 2012 aan de eisen van Koyto te willen voldoen. Milieugroeperingen zijn kritisch over het plan de broeikasgassen in de zeebodem op te slaan. Zij vrezen dat de vuiligheid weglekt en het leven in de oceaan aantast.
(algemeen dagblad)

Meer Blog