Home > Piets blog > De kans op een actief orkaanseizoen neemt verder toe
Volg Piet

Piets blog

De kans op een actief orkaanseizoen neemt verder toe

Active Image

Volgens NOAA neemt de kans op een actief orkaanseizoen verder toe. Volgens de Amerikaanse organisatie is de kans op een bovengemiddeld seizoen meer dan 85% terwijl dat in de verwachting van mei nog 65% was.


NOAA gaat er nu vanuit dat er 14 tot 18 tropische stormen gaan komen waarvan er 10 uitgroeien tot hurricanes. Hiervan zullen er 6 zwaar gaan worden d.w.z. categorie 3 of meer op de Saffir-Simpson Scale.

Indicatoren die een rol spelen voor de verwachting van een actief seizoen zijn:

– sinds 1995 zijn er meer hurricanes ( mogelijk te verklaren doormiddel van de AMO- index. Zie Weerspiegel 9 -2005)
– de invloed van de meest recente La Niña, waardoor er minder hoge windsnelheden zijn in de hogere troposfeer
– de actieve julimaand die net is afgesloten

VWK

Meer Blog