Home > Piets blog > Deltacommissie wil Nederland de komende honderd jaar veilig en klimaatbestendig te houden.
Volg Piet

Piets blog

Deltacommissie wil Nederland de komende honderd jaar veilig en klimaatbestendig te houden.

Kort samengevat Delta rapport prof Kees Veerman presenteerde dit rapport in opracht van de Nederlandse Regering.

De zeespeigel gaat 80 tot 130 cm stijgen in de komende 100 jaar  zoals de prognose er nu uitziet.
Dat houdt in dat de infrastructuur in ons land aanzienlijk gaat veranderen.
Voor de kust wordt een bredere kustlijn opgespoten wat voor recreatie en natuur een verbetering is.

 

De rivieren zijn zowel een vriend als vijand daar moeten we ons tegen wapenen als er in de droge perioden veel regen valt is de grond hard
en gaat dat regenwater de rivier in, maar door veel smeltwater is de rivier ook een vijand, dus dijken moeten omhoog.

Er zijn nog veel achterstallige projecten die moeten prioriteit krijgen zowel aan de kust als het binnenland.
Er komen ook in economische minder gebieden zogenaamde noodmeren een buffer te vormen om rivierwater op te slaan
en ook als de waterkeringen gesloten worden en de rivieren hun water kwijt moeten.

De klimaatverandering leidt in de komende decennia tot langere periodes van droogte.
Daarom moet een reeks aan maatregelen worden genomen om te zorgen dat er voldoende drinkwater blijft, adviseert de Deltacommissie.
Het ijselmeer moet ook stijgen om als zoet/drinkwater buffer te dienen en als uitlaatklep om  rivierwater af te voeren. Het Markermeer blijft het zelfde.
 
Minister Balkenende heeft een nieuwe Deltawet toegezegd
.
Bron: AVS Toorenspits

Meer Blog