Home > Piets blog > Dreiging klimaatoorlog gering
Volg Piet

Piets blog

Dreiging klimaatoorlog gering

Active Image

Het was een klein bericht in de krant. De Britse spionagedienst MI5 wordt fors uitgebreid. Reden: de gevolgen van klimaatverandering op de stabiliteit in de wereld. De VN en EU waarschuwen ook al voor ernstige veiligheidsrisico’s door opwarming van de aarde. De deelnemers aan onze Stelling van de Dag vinden de ophef nogal overdreven.


Bijna twee derde van alle ondervraagden ziet in klimaatverandering geen bedreiging van de wereldvrede. Het is een beheersbaar probleem, waarbij volgens 68 procent kernenergie een positieve rol kan spelen.

 

De toekomstscenario’s van de VN en EU schetsen echter een beeld van strijd tussen staten om schaarse goederen als bouwland, natuurlijke hulpbronnen en drinkwater. EUtopman Solana heeft de lidstaten onlangs gewaarschuwd serieus rekening te houden met nieuwe oorlogen en migratiestromen.

„Klimaatveranderingen zijn onderhevig aan de evolutie van de wereld en hebben niets te maken met menselijk falen ten aanzien van het milieu”, reageert een tegenstander van de stelling. „Niet klimaatverandering, maar godsdiensten zijn een bedreiging voor de wereldvrede”, valt een ander bij.

Vrees
Bijna een op de drie deelnemers deelt echter de vrees van VN en EU voor instabiliteit als gevolg van opwarming van de aarde. „Natuurrampen zullen alleen maar toenemen. Mensen willen overleven en trekken dus naar veiliger gebieden, waar al veel mensen leven. Dit leidt tot instabiliteit en conflicten. Kijk naar onze eigen samenleving”, schrijft een deelnemer. „Vooral de schaarste aan grondstoffen gaat een probleem vormen. Dat doet het nu al met opkomende nieuwe industriële machten als China en India. Overbevolking maakt de problemen alleen maar groter”, meent een andere voorstander van de stelling.


Ruim twee derde van alle ondervraagden meent dat het klimaat inderdaad aan het veranderen is. De belangrijkste oorzaak is volgens 61 procent de natuur zelf. Het cyclische verloop van de aarde ten opzichte van de zon leidt momenteel tot meer CO2 en hogere temperaturen.


Volgens een nipte meerderheid van 50 tegen 48 procent is de mens in staat om de negatieve gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Daarvoor is volgens 57 procent samenwerking tussen alle staten noodzakelijk. Bijna een kwart van de deelnemers acht het voldoende als alleen de geïndustrialiseerde staten er samen de schouders onder zetten.Drinkwater
De drie grootste veiligheidsrisico’s in de toekomst zijn volgens 48 procent conflicten om drinkwater, op de tweede plaats conflicten om olie en gas met eveneens 47 procent, gevolgd door massale migratie van ’milieuvluchtelingen’ met 39 procent.


Met name om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden is liefst 81 procent voorstander van duurzame energie. Ruim twee derde van alle ondervraagden verwacht dat in de toekomst een milieuverantwoorde opslag van kernafval mogelijk wordt. Om die reden had het huidige kabinet groen licht moeten geven voor de bouw van een of twee nieuwe kerncentrales, zo is 77 procent van mening. Volgens 43 procent kan het kernafval het best worden opgeslagen in de kern van de aarde, die sowieso al radioactief is. Ruim een kwart ziet de meeste heil in opslag in zoutkoepels, terwijl eveneens ruim een kwart het nucleaire afval de ruimte in wil schieten.


Kerncentrales
Nu het huidige kabinet zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van nieuwe kerncentrales uit de weg is gegaan, vindt 78 procent dat het volgende kabinet in ieder geval wél voortvarend aan de slag moet. Bijna driekwart van alle deelnemers is voorstander van de bouw van een of twee nieuwe kerncentrales. Van 56 tegen 39 procent hoeft niet te worden gewacht tot het kernafvalprobleem volledig is opgelost.


Ten slotte is 56 procent van de ondervraagden ervan overtuigd dat kernenergie juist een stabiliserende factor kan zijn voor de wereldvrede.

(telegraaf)

Meer Blog