Home > Piets blog > Europese klimaatconferentie in Amsterdam
Volg Piet

Piets blog

Europese klimaatconferentie in Amsterdam

Active Image

De nieuwste kennis over klimaatverandering en de wijze van aanpassen is het centrale thema tijdens de Europese klimaatconferentie volgende week in de RAI in Amsterdam. Deze European Conference on Applied Climatology (ECAC) waarvan het KNMI gastheer is, vindt plaats van 29 september tot en met 3 oktober. 

 

Als verantwoordelijk staatssecretaris van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal Tineke Huizinga-Heringa in de openingssessie maandagochtend ingaan op de aanpassing aan het veranderende klimaat. Verder is er op woensdagmiddag 1 oktober een speciale sessie over de wijze waarop informatie en kennis over klimaat wordt uitgedragen aan beleidsmakers, politici, uitvoerders en burgers.


Het unieke van deze ECAC is dat de wetenschappelijke, beleidsmakende en uitvoerende wereld elkaar ontmoeten. Niet alleen worden de laatste wetenschappelijke bevindingen over klimaatverandering besproken; er wordt ook verder gekeken, naar manieren om als samenleving goed voorbereid te zijn op een warmer en natter klimaat. Deelnemers uit diverse landen en werkvelden zullen hierover spreken zodat het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven belicht wordt om zo tot mogelijke oplossingen te komen.


Het KNMI organiseert ECAC in samenwerking met de Europese Nationale Meteorologische Diensten (EUMETNET) en de European Meteorological Society (EMS).

©KNMI

Meer Blog