Home > Piets blog > Global warming leidt tot meer extreem weer.
Volg Piet

Piets blog

Global warming leidt tot meer extreem weer.

Een amerikaans instituut heeft een onderzoek gedaan naar de gevolgen van global warming voor Noord – Amerika. Uit het rapport kwamen o.a. de volgende punten naar voren:
– het aantal en intensiteit van hittegolven neemt toe

– het zeeijs neemt  verder af
– het aantal neerslagdagen neem af maar de intensiteit van de hoeveelheid neerslag neemt toe
– droogte periodes nemen toe in aantal en intensiteit
– orkanen zullen in intensiteit toenemen zowel wat betreft de hoeveelheid neerslag maar ook in sterkte van de wind
– de altantische depressies (gematigde breedte) zullen meer wind gaan veroorzaken en dus hogere golven

Meer Blog