Home > Piets blog > IJsberen en eskimo’s gedoemd te verdwijnen
Volg Piet

Piets blog

IJsberen en eskimo’s gedoemd te verdwijnen

Active Image

Op vrijdag 25 April stelde het Wereld Natuur Fonds in Zwitserland een afschrikwekkend rapport voor over de klimaatverandering. Uit het rapport blijkt dat het zee-ijs rond de Noordpool en de ijskap op Groenland nog nooit zo snel aan het smelten waren als deze dag.

 

Het is het eerste WWF-rapport sinds 2005 en uit de gegevens blijkt dat de situatie sindsdien enkel verslechterd is. Voor de lente van 2004 verdween door de opwarming van de aarde gemiddeld 80 kubieke kilometer ijs per jaar.

Anno 2007 was dat met 240 kubieke kilometer drie keer zoveel. Deze drastische stijging gaat volgens het WWF verschillende zware gevolgen hebben. Zo zal tegen de helft van deze eeuw twee derde van de ijsbeerpopulatie op de Noordpool de dood vinden. Door het snel wegsmelten van de vaste bodem onder de voeten van de dieren zullen heel wat ijsberen geen geschikte nestplaats meer vinden. Anderen zullen dan weer massaal verdrinken.

De gevolgen zullen niet alleen de dieren treffen maar ook de inuits of eskimo’s, die in Groenland wonen. Zij zullen massaal moeten verhuizen naar veiligere gebieden. Inuits zijn het ook gewoon om zelf op hun voedsel te jagen. Door het gebrek aan gezond voedsel zullen ze dat moeten afleren. Wat een pijnlijke zaak is, want de jagers hebben op de Noordpool veel aanzien.

gva.be

Meer Blog