Home > Piets blog > Kassen van tuinders krijgen aardwarmte
Volg Piet

Piets blog

Kassen van tuinders krijgen aardwarmte

 

De provincie Drenthe en de gemeente Emmen willen binnen twee jaar de eerste tuinbouwkassen in de regio Zuidoost-Drenthe verwarmen met aardwarmte. Het gaat om kokend heet water dat zich op winbare diepte in de ondergrond bevindt.


Provincie en gemeente maken hun plannen vanmiddag bekend. Binnen afzienbare termijn moet de eerste boorput zijn geslagen.

 

Aardwarmte is een alternatief voor verwarming door gas. Omdat deskundigen voorzien dat de prijs van aardwarmte in tegenstelling tot de gastarieven de komende jaren stabiel blijft, kunnen tuinders hun investering in een relatief korte tijd terugverdienen.


Ook moet het gebruik van aardwarmte tuinders in deze regio een vestigingsvoordeel opleveren. Provincie en gemeente hopen dat lagere energielasten tuinders uit het Westland over de streep trekken zich in Zuidoost-Drenthe te vestigen. Tot dusverre lukt dat maar mondjesmaat. Het nieuwe tuinbouwgebied, Het Rundedal, ligt grotendeels braak.


Het winbaar hete water bevindt zich op verschillende locaties in Zuidoost-Drenthe. Dat maakt het mogelijk om in de toekomst woonwijken of bijvoorbeeld scholen te verwarmen. Voorwaarde is wel dat de afstand tussen de bron en te verwarmen panden niet te groot is. Anders gaat bij transport te veel warmte verloren.


Zuidoost-Drenthe moet de komende jaren uitgroeien tot een proeftuin voor energieprojecten. Zo bekijkt de provincie samen met andere partners naar de mogelijke geschiktheid van lege gasvelden voor de opslag van CO2, aard- of groengas. Verder komt er bij productieprocessen op het Europark in Coevorden zoveel energie vrij dat woningen en bedrijfspanden er mee verwarmd kunnen worden.

Meer Blog