Home > Piets blog > Klimaat verandert in Nederland tweemaal sneller
Volg Piet

Piets blog

Klimaat verandert in Nederland tweemaal sneller

Cees Molenaars van het KNMI bevestigt dat in het rapport ‘De toestand van het klimaat’ de veranderingen van het klimaat in Nederland twee keer zo snel verlopen dan elders. Dit rapport omvat een onderzoek dat het KNMI eens in de vijf jaar uitvoert.

De resultaten van het onderzoek die in de meest recente versie staan, worden op 31 juli gepresenteerd. "Een van de onderdelen van het rapport betreft inderdaad de opwarming in heel West-Europa, die twee keer zo snel gaat dan elders", aldus Molenaars.

Het betekent niet dat er reden voor paniek zou moeten zijn. Wel kunnen de winters nog milder worden en zou er meer neerslag kunnen vallen (maar in kortere tijd met daartussen langere droogteperiodes).

Door het veranderende klimaat in Nederland neemt de kans op een warm voorjaar toe: van eens in de zevenhonderd jaar tot eens in de 250 jaar.

Bron: diverse nieuwsbronnen.

Meer Blog