Home > Piets blog > KNMI: zeer warme jaren geen toeval meer
Volg Piet

Piets blog

KNMI: zeer warme jaren geen toeval meer

Harlingen/De Bilt – Wat ik al jaren zeg en schrijf in mijn weersberichten, wordt nu eindelijk ook erkend door het KNMI. Jarenlang werden mijn beweringen afgedaan als ‘voorbarig’ en ‘niet wetenschappelijk bewezen’. Nederland is sinds 1950 ruim twee keer zo snel opgewarmd als de wereld gemiddeld. Het KNMI kan die constatering niet langer afdoen als een toevallige samenloop van omstandigheden of grilligheid van de natuur. De versnelde temperatuurstijging wordt nu voor het eerst toegeschreven aan een veranderend klimaat.ameland.jpg

 

DE BILT – Nederland is sinds 1950 ruim twee keer zo snel opgewarmd als de wereld gemiddeld. Terwijl het KNMI die constatering tot dusver nog afdeed als toeval, wordt de versnelde temperatuurstijging nu voor het eerst toegeschreven aan een veranderend klimaat.
Heel West-Europa warmt versneld op. Een verband met het versterkte broeikaseffect (door het verstoken van CO2) ligt voor de hand, maar is nog niet aangetoond. Dat staat in het rapport ‘De toestand van het klimaat in Nederland 2008’, dat donderdag in De Bilt is aangeboden aan staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat).
Op basis van metingen schatten de KNMI-auteurs de opwarming in Nederland op 1,5 graad Celsius in honderd jaar (de langjarig gemiddelde jaartemperatuur is nu 9,8). In het laatste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, wordt een mondiale opwarming van 0,7 graad over de afgelopen eeuw genoemd.
Warmste jaren   
De jaren 2006 en 2007 waren bovendien de warmste jaren sinds in 1706 in Nederland met temperatuurmetingen werd begonnen, met een gemiddelde temperatuur die overeenkomt met die in Frankrijk, 600 tot 800 km zuidelijker.
Nederland wordt ook steeds natter. In de loop van de afgelopen honderd jaar is de jaarlijkse neerslag met 18 procent toegenomen. Vooral de kustprovincies worden natter, met name in de zomer. Het KNMI constateert dat die zomerse kustregen ook steeds vroeger valt.
De opwarming in Nederland wordt onder meer veroorzaakt door meer (zuid-)westenwind in de late winter en het vroege voorjaar, en meer zuidenwind in het late voorjaar en de zomer. De bestaande klimaatmodellen hebben deze factoren onderschat.
Meer zon
In de winter voert de (zuid-)westenwind Noordzeelucht aan, die dan relatief warm is. In de zomer leidt een zuidenwind uit het snel warmer en droger wordende Middellandse-Zeegebied tot minder bewolking en dus meer zon.
Dat laatste effect wordt versterkt door een afname van de luchtvervuiling sinds 1985. Door de vermindering van stofdeeltjes in de atmosfeer kan meer zonnestraling het aardoppervlak bereiken.
De observaties van het KNMI preciseren de voorspellingen van de bestaande klimaatmodellen, zoals die van het IPCC. Niet alleen onderschatten die de opwarming in West-Europa, ook verwachten ze de hogere temperaturen vooral in de zomer. Uit de KNMI-metingen blijken die nu echter ook in andere seizoenen op te treden.
Ook in andere Europese landen worden klimaatmodellen verfijnd met meteorologische observaties. Het KNMI is het eerste instituut dat de conclusies publiceert.

Meer Blog