Home > Piets blog > Meer ijs tijdens een warmere aarde
Volg Piet

Piets blog

Meer ijs tijdens een warmere aarde

Active Image

 

Ongeveer 91 miljoen jaar geleden vormde zich op Antarctica een enorme ijskap tijdens een periode van extreme global warming Gedurende de vorming van bovengenoemde ijskap was de aarde veel warmer dan dat het nu is Volgens Michael Oppenheimer, een geoloog aan de

 

Universiteit van New Jersey, was de hoeveelheid broeikasgassen 3 tot 10 keer zoveel dan dat het nu is en toch waren er grote ijskappen.
Een van de verklaringen van dit opvallend verschijnsel is dat de waterkringloop veel sterker was waardoor de ijskap toch kon groeien ondanks de hoge temperaturen.Ongetwijfels zullen andere verschijnselen ook een rol hebben gespeeld zoals de positie van de aarde t.o.v. de zon
(VWK)

Meer Blog