Home > Piets blog > Meren van gletsjers smelten in Bhutan
Volg Piet

Piets blog

Meren van gletsjers smelten in Bhutan

Active Image

Twee grote gletsjermeren in het noordwesten van het Himalaya-koninkrijkje Bhutan staan op het punt om het te begeven. Door de aanvoer van smeltend sneeuw en ijs dreigt volgens het ministerie van Geologie en Mijnbouw een kolkende watermassa lager gelegen valleien zal overspoelen.Door de stijgende temperaturen op aarde trekken de gletsjers in de Himalaya zich jaarlijks gemiddeld dertig tot veertig meter terug.

Al eerder is vastgesteld dat zeker 24 gletsjermeren in Bhutan gevaarlijk zijn. Vroeger of laat dreigen ze het te begeven onder de druk van de aanzwellende waterhoeveelheid.

Volgens het ministerie van Geologie en Mijnbouw is er nu acuut gevaar
voor twee dicht bij elkaar gelegen meren die mogelijk in elkaar gaan
overlopen: Thorthormi en Raphstreng. Daarom is besloten tot de aanleg
van een automatisch waarschuwingssysteem voor de honderden bewoners in
de zuidelijk gelegen valleien van Punakha en Wangdue. Bij de meren en
langs de afvoerende bergrivieren worden sensoren geplaatst. Bij een
vloedgolf wordt dan automatisch alarm geslagen.

Ook zal deze zomer worden begonnen met het graven van een tunnel om het
waterpeil van de meren op een gecontroleerde manier te laten zakken.
Maar dat werk kan alleen tussen juni en september worden uitgevoerd als
de noordelijke passen grotendeels sneeuwvrij zijn.

In oktober 1994 kwamen 17 mensen om het leven toen een dam van een
gletsjermeer in hetzelfde gebied het begaf. De vloedgolf deed er
ongeveer zeven uur over om het stadje Punakha, ongeveer honderd
kilometer naar het zuiden, te bereiken. Er is dus tijd om alarm te
slaan. Maar de overstroming in 1994 gebeurde in de vroege ochtenduren
en er was op dat tijdstip niemand bereikbaar in Punakha. Daarom is nu
gekozen voor automatische alarmering, naast het ‘menselijke’
waarschuwingssysteem. Los daarvan, zeggen deskundigen, heeft de
overstroming van 1994 alle natuurlijke barrières weggeslagen zodat de
een nieuwe vloedgolf veel sneller zal gaan.

*NRC

Meer Blog