Home > Piets blog > Nieuwe bedreiging voor het leefklimaat op aarde
Volg Piet

Piets blog

Nieuwe bedreiging voor het leefklimaat op aarde

Active Image

Poolwetenschappers zijn gestuit op een nieuwe bedreiging voor het leefklimaat op aarde. Doordat het poolgebied steeds meer opwarmt, en daarmee ook de permafrost (grond die normaal altijd bevroren blijft), kunnen er miljoenen ton methaan vrijkomen. Dit is een broeikasgas dat twintig keer schadelijker is dan koolstofdioxide.


De permafrost van Siberië en Noord-Amerika ontdooit en dat heeft ernstige onvoorziene gevolgen. Er kunnen miljoenen tonnen methaan vrijkomen, een broeikasgas twintig keer schadelijker dan koolstofdioxide. Onderzoekers vrezen dat het broeikaseffect ernstig versnelt. De aarde zal sterker opwarmen, waardoor nog meer methaangas vrijkomt.

 

Onderzoekers zijn zeer geïnteresseerd in ondergrondse methaanvoorraden, omdat wordt aangenomen dat het plotseling vrijkomen ervan in het verleden heeft geleid tot wereldwijde temperatuurstijgingen, dramatische klimaatveranderingen en zelfs het massaal uitsterven van diersoorten.

Een onderzoeksschip, dat de gehele Russische noordkust heeft afgevaren, ontdekte methaanconcentraties die soms wel honderd keer groter waren dan de hoeveelheid gas die in de atmosfeer hoort te zitten. In de afgelopen dagen hebben ze delen van het zeeoppervlak zien schuimen van het opborrelende gas. Ze nemen aan dat de laag permafrost is gesmolten, waardoor het methaangas door de zachtere laag kan sijpelen. De ondergrondse gaslagen zijn gevormd voor de laatste ijstijd.


Volgens berekeningen van het onderzoeksteam evenaart de hoeveelheid vrijgekomen methaangas in dit deel van het poolgebied met gemak de totale uitstoot methaangas van de wereldoceanen.

De onderzoekers wijzen erop dat het vrijkomende gas eenvoudig te koppelen is aan de snelle opwarming van de poolregio. Methaan is ongeveer twintig keer zo krachtig als broeikasgas dan koolstofdioxide. Het is beduidend beter in staat om warmte vast te houden.


Veel wetenschappers vrezen voor een wereldwijde invloed: als de opgeslagen voorraad methaangas de atmosfeer inkomt, zal dit het broeikaseffect ernstig versnellen. De aarde zal sterker opwarmen, evenals andere permafrostgebieden, waardoor het methaangas nog sneller ontsnapt.


Orjan Gustafsson, van de Stockholm Universiteit in Zweden, is een van de expeditieleiders. Hij beschreef zijn waarnemingen in een e-mail vanaf het Russische onderzoeksschip Jacob Smirnitskyi. ‘We hadden een hectisch einde tijdens het nemen van monsters, gisteren en vandaag. In een uitgestrekt gebied werden hoge dichtheden aan methaangas gevonden. Vaak was het methaan opgelost in het zeewater. Maar gisteren vonden we voor het eerst een stuk waar de dichtheid van het ontsnapte gas zo hoog was dat het methaan geen tijd had om op te lossen in het zeewater. In lange bubbelslierten borrelde het gas omhoog naar het wateroppervlak. Deze ‘methaanschoorstenen’ zijn vastgelegd op de echo en via seismische apparatuur.’


Op sommige locaties is het verschil met de ‘normale achtergrondwaarde’ waarde een factor honderd keer zo hoog. Deze verschillen zijn waargenomen in de Oost-Siberische Zee en de Laptevzee, aldus Gustafs-son. Het totale gebied bestrijkt vele duizenden vierkante kilometers, wat neerkomt op miljoenen tonnen methaan.


Igor Semiletov, van de Russische Academie voor Wetenschappen, is ook betrokken bij de expeditie van de International Siberian Shelf Study 2008. Vanaf 1994 leidde hij tien expedities in de Laptevzee, maar in de jaren negentig heeft hij geen verhoogde waarden methaangas waargenomen. De eerste keer dat hij verhoogde concentraties waarnam, was in 2003. Deze ‘hotspots’ worden nu bevestigd door de Gustafsson-expeditie.

Semiletov heeft verscheidene reden aangedragen voor het vrijkomende gas, waaronder een toenemende hoeveelheid relatief warm water uit de Siberische rivieren. Dat water is warmer dankzij het smeltende permafrost op het vasteland.
(de pers)

Meer Blog