Home > Piets blog > Nieuwe klimaatreconstructie van bijna 2000 jaar
Volg Piet

Piets blog

Nieuwe klimaatreconstructie van bijna 2000 jaar

In het wetenschappelijk tijdschrift PNAS is een onderzoek gepubliceerd met een nieuwe reconstructie van het wereldklimaat van bijna 2000 jaar. Er blijkt opnieuw dat de afgelopen decennia vrijwel zeker warmer waren dan enige andere periode in de laatste twee milennia. De reconstructie laat ook (soms vrij abrupte) natuurlijke pieken en dalen in het verleden zien.

Voor de reconstructie is gebruik gemaakt van oud en ook veel recent beschikbaar gekomen materiaal in de vorm van zogenaamde proxies (ijsboringen, sedimentkernen, boomjaarringen, koraalriffen), die indirect aanwijzingen geven over het klimaat in het verleden. Door zoveel mogelijk uiteenlopende bronnen van uiteenlopende plaatsen te gebruiken, kan een steeds beter beeld worden gemaakt.


In het onderzoek is ook gekeken naar het resultaat als geen gebruik wordt gemaakt van dendrologie (boomringen), waarbij nogal eens problemen werden geconstateerd. Voor het grote beeld bleek dat weinig uit te maken. Ook zijn twee verschillende statistische methoden gebruikt, om te bestuderen wat voor verschil dat kan uitmaken in een reconstructie.


Dat het onderzoek opnieuw toont dat de recente opwarming buitenproportioneel is vergeleken met eerdere schommelingen, is één ding. Wetenschappelijk gezien interessanter zijn wellicht nog de steeds beter gedateerde pieken en dalen in het ‘verre’ verleden die de reconstructie laat zien, met vaak aanzienlijke verschillen tussen noordelijk en zuidelijk halfrond, hetgeen vele aanknopingspunten geeft voor verder onderzoek naar klimaatveranderingen.


Op de site van PNAS staat een samenvatting van het onderzoek van Mann et al. Via de link is tevens het volledige rapport in PDF-formaat te downloaden, alsmede supplementair materiaal.


De bovenste grafiek van het noordelijk halfrond toont drie nieuwe reconstructies (dikke lijnen met schaduw voor onzekerheidsmarges), drie oudere reconstructies, alsmede twee reeksen van directe temperatuurmetingen vanaf 1850. De onderste grafiek toont vier nieuwe reconstructies met meerdere oudere. Het nulpunt is de gemiddelde wereldtemperatuur over 1961-1990.

VWK

Meer Blog