Home > Piets blog > Nieuwe satelliet brengt zeespiegelstijging exact in kaart
Volg Piet

Piets blog

Nieuwe satelliet brengt zeespiegelstijging exact in kaart

Active Image

Als alles goed gaat wordt op 15 juni de nieuwe Jason-2 satelliet gelanceerd die de zeespiegelstijging beter dan ooit en voor bijna elke plaats op aarde in kaart brengt.

De stijgende zeespiegel is zeker voor ons land één van de meest zorgelijke ontwikkelingen door de veranderingen van het klimaat. In de 20e eeuw is de zeespiegel wereldwijd ongeveer 17 cm gestegen. Het IPCC, het gezaghebbende klimaatorgaan van de Verenigde Naties, verwacht dat de zeespiegel in de 21e eeuw gemiddeld over de hele aarde met 18 tot 59 cm zal stijgen.

 

Het KNMI gaat er op basis van de IPCC–cijfers vanuit dat de zeespiegel in ons land nog sterker stijgt dan het wereldgemiddelde en berekent voor deze eeuw een verhoging van 35 tot 85 cm ten opzichte van het niveau van 1990.
Dat de zeespiegel stijgt en nog verder zal stijgen is boven elke twijfel verheven maar wetenschappers zouden nog exacter willen aangeven hoe groot die stijging in alle delen van de wereld precies wordt.


De nieuwe Jason satelliet gaat de veranderingen van de zeespiegel nauwkeurig dan ooit volgen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste radartechniek, zgn. altimetrie waarmee ongelijkheden in het zeer dynamische oppervlak van de zee met een nauwkeurigheid van millimeters gemeten wordt.

Dergelijke oceanografische gegevens, die ook informatie opleveren over de wisselwerking tussen de zee en de atmosfeer en stromingen in de oceaan, zijn niet alleen voor klimaatonderzoek van grote betekenis maar ook voor weers- en seizoensvoorspellingen en het waarnemen van  verschijnselen zoals El Nino. Ook onderzoekers en meteorologen van het KNMI in De Bilt gaan volop gebruik maken van de gegevens die deze satelliet oplevert.

Meer Blog