Home > Piets blog > Nog steeds dorpen zonder hulp op Haïti, maand na ramp
Volg Piet

Piets blog

Nog steeds dorpen zonder hulp op Haïti, maand na ramp


In Haïti hebben teams van Artsen zonder Grenzen nog een aantal volledig overstroomde dorpen ontdekt. Een maand geleden trokken de laatste verwoestende stormen over het land. De 2400 inwoners hadden sinds de ramp nog geen hulp gekregen.


Op dinsdag 30 september bereikten de teams Mamont, een gebied ten zuidoosten van Gonaïves met een aantal dorpen dat oorspronkelijk 17.000 inwoners telde. Het gebied was de voorbije vier weken volledig afgesloten van de buitenwereld.

Een deel is nog overstroomd door water uit een meer dat werd gevormd tijdens de tropische stormen. De bevolking is geïsoleerd omdat ook de wegen zijn overstroomd door het meer. De dorpen hadden wekenlang onvoldoende drinkwater, voedsel en medische zorg.

De teams van Artsen zonder Grenzen bieden nu hulp in Mamont en roepen andere organisaties op zo snel mogelijk naar het gebied te komen. Hoewel de internationale aandacht voor de ramp grotendeels is weggeëbd, toont het voorbeeld van Mamont aan dat noodhulp in sommige delen van het land nog steeds nodig is.


In en rond Gonaïves komen de concrete maatregelen om de slachtoffers van de orkanen erbovenop te helpen traag op gang. De drinkwatervoorziening is gebrekkig, er zijn problemen met de hygiëne en er is een gebrek aan noodhulpgoederen.


Het risico bestaat dat ziektes uitbreken. Artsen zonder Grenzen maakt zich ook zorgen om gebrek aan onderdak voor de bevolking. De autoriteiten willen de klaslokalen waar mensen hun toevlucht hebben gezocht voor de start van het schooljaar op maandag 6 oktober evacueren. Hetzelfde geldt voor de kerken, die de geloofsgemeenschappen weer in gebruik willen nemen.


De kathedraal in Gonaïves werd twee weken geleden ontruimd. Meer dan 200 mensen hadden daar onderdak gevonden. Sommigen verhuisden naar een kamp van 65 tenten in Praville, waar de levensomstandigheden onaanvaardbaar zijn.


De autoriteiten noch de internationale organisaties die aanwezig zijn in Gonaïves zorgen voor alternatief onderdak.
artsenzondergrenzen 

Meer Blog