Home > Piets blog > Onderzoek naar noorderlicht
Volg Piet

Piets blog

Onderzoek naar noorderlicht

Sample Image
Professor Jøran Moen gaat binnenkort onderzoek verrichten naar het verschijnsel noorderlicht. Centraal staat daarbij de vraag waarom vliegtuigen op noordelijke breedte tijdens het optreden van dit verschijnsel een hoog risico lopen om het contact te verliezen met de grond (radiografisch uiteraard).

 

 

Voor het onderzoek wordt tussen 28 november en 7 december een raket gelanceerd van 9 meter lang. Het is de bedoeling dat de raket door het gebied vliegt waar het noorderlicht het meest actief is. Het zal de eerste keer zijn dat er van zo dichtbij metingen worden gedaan aan het verschijnsel.

Er wordt samengewerkt met andere instituten want het is wel van belang de raket op het juiste moment te lanceren. Een 100% garantie daarvoor is niet helemaal te geven omdat het vertrek gebaseerd is op verwachtingen. Daar komt bij dat noorderlicht een zeer dynamisch iets is  en dus snel in intensiteit kan veranderen.
(VWK)

Nader verklaard: Poolicht

Het poollicht is een fenomeen dat op hoge geografische breedtes ‘s avonds en ‘s nachts kan worden waargenomen. Als het poollicht zich voordoet zien we vaak een lichte gloed of is het licht zichtbaar als bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht en heel zelden is het zelfs vlammend. Soms staat aan de noordelijke horizon een boog waaruit de lichtstralen als zoeklichten omhoog schieten.


Natuurkunde van het poollicht
Het poollicht hangt samen met uitbarstingen (protuberansen) op de zon, waarbij grote hoeveelheden geladen deeltjes het heelal ingeslingerd worden. Het aardmagnetisch veld zorgt ervoor dat de deeltjesstroom in de omgeving van de aarde wordt afgebogen en in de buurt van de noord- en Zuidpool met verhoogde snelheid de atmosfeer binnendringt.

De van de zon afkomstige deeltjes bevatten veel energie, die in de bovenste kilometers van de atmosfeer door botsingen wordt overgedragen op zuurstof- en stikstofatomen. Die energie komt uiteindelijk weer vrij en wordt op 80 tot 1000 kilometer hoogte uitgestraald in de vorm van het kleurrijke poollicht. Dit werd pas in 1957 ontdekt, tijdens het Internationaal Geofysisch Jaar.

Meer Blog