Home > Piets blog > Waterellende in midwest VS: oogsten gaan verloren
Volg Piet

Piets blog

Waterellende in midwest VS: oogsten gaan verloren

De waterellende in de midwest van de Verenigde Staten neemt toe. Volgens experts is reeds twee miljoen hectare landbouwgrond vernield na dijkbreuken aan de Mississippi.


Nog steeds overstromingsgevaar

De voorlopige schade door het verlies aan oogsten wordt door de autoriteiten op minstens 1,9 miljard euro becijferd. En het overstromingsgevaar blijkt nog niet ten einde.

Volgens het legerkorps dat met man en macht de dijken probeert te verstevigen, is het niet uitgesloten dat nog 20 tot 30 dijken aan de oevers van de Mississippi het begeven.


 

Mississippi
Na overvloedige regenval waren de afgelopen week eerst in het oosten van Iowa verschillende rivieren buiten hun oevers getreden. Zij voeden de Mississippi, en de watermassa drukt het waterpeil nu stroomafwaarts naar omhoog.

Dinsdag brak in Gulfporteen een dijk door, en gisteren begaf een tweede het. In totaal zijn deze week al twintig dijken aan de Mississippi overstroomd of bezweken onder de druk van het water.


Dunbevolkt
De meeste getroffen en bedreigde gebieden aan de stroom zijn dunbevolkt. Aan de Mississippi was gisteravond hoofdzakelijk landbouw- en industriegrond overspoeld. Slechts enkele kleine dorpjes moesten geëvacueerd worden.

Volgens de Amerikaanse media werden de Mississippi-dijken in de dichter bevolkte regio’s vooraf al verhoogd en verstevigd.
Vele vrijwilligers zetten zich in om miljoenen zandzakjes te vullen.


Weekend
Verwacht wordt dat de situatie aan de Mississippi zich pas in het weekend zal ontspannen. Pas dan zal men ook enig zicht krijgen op de volledige omvang van de schade. (belga/mvp/hln)

Meer Blog