Home > Piets blog > Wetenschappers: bangmakerij om plan te verkopen
Volg Piet

Piets blog

Wetenschappers: bangmakerij om plan te verkopen

De Deltacommissie zou bewust de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland hebben overdreven.


In de beschrijvingen van de stijging van de zeespiegel heeft de Deltacommissie het ‘allerzwartste scenario’ geschetst, zeggen wetenschappers. Volgens hen wil de Deltacommissie de burger ‘een beetje bang maken’ om het enorme infrastructurele project aan de bevolking te verkopen.

 

De voorzitter van de Deltacommissie, Cees Veerman, zei bij de presentatie van het rapport van de commissie, dat Nederland niet moet gaan ‘wachten op een ramp’. En: "Het grootste gevaar is wegkijken".

Afgelopen week verscheen een aantal bijlagen van het eindrapport van de Deltacommissie. In het communicatie-advies staat dat een charismatische leider, een zogenoemde ‘Deltadictator’ de plannen snel in gang moet zetten. Critici menen dat de commissie met de toonzetting en de communicatiestrategie een grote fout maakt, door het plan te onttrekken aan het maatschappelijke debat.

De Deltacommissie wil alle dijken in Nederland versterken, het waterpeil in het IJsselmeer verhogen en nieuwe waterkeringen bouwen. Een megaproject van anderhalf miljard euro per jaar. In totaal gaat het om een bedrag van 100 miljard euro.
(RTL)

Meer Blog