Home > Piets blog > Zomer 2008: te nat en te warm
Volg Piet

Piets blog

Zomer 2008: te nat en te warm

Temperatuur
De zomer is gemeten over 5 grote KNMI stations (Eelde, de Bilt, Amsterdan, Leeuwarden en Beek) 0,8 graden te warm verlopen.
Amsterdam, Beek en De Bilt waren het warmst met 17.3 graden.

Relatief was Leeuwarden het warmst omdat het verschil tussen normaal (15,8) en werkelijk (16,9) het grootst was.
Beek was met +0,3 graden het stations met het kleinste temperatuuroverschot.


Neerslag

Er viel 1454,1 mm aan neerslag, normaal zou dat 989 mm moeten zijn. Een flink natte zomer waarin Beek de ranglijst met 358,8 mm aanvoert. Eelde was met 206,2 mm het station met het laagste neerslagcijfer. Daar een vrijwel normale zomersom. (normaal 202,2)


Zonuren
Tenslotte was het wat zonuren betreft tamelijk normaal. Zo kunnen we een ‘te veel ‘van 15 uren aan zon wel noemen.
Eelde had de meeste zonuren (601,2) en Beek (519,3) was het minst zonnig.


Te warm en vooral erg nat. Zo kunnen we de zomer van 2008 wel typeren.
De zomer begon in Juni hoopvol, maar het bleek om een valse start te gaan.

Meer Blog