Home > Piets blog > Zomersmelt Groenland versnelt gletsjers weinig
Volg Piet

Piets blog

Zomersmelt Groenland versnelt gletsjers weinig

Active Image
 
Onderzoekers van NASA hebben een onderzoek gedaan naaar het effect van plotseling leeglopende meren van zomersmeltwater op de verplaatsing van gletsjers op Groenland. Er is al enige tijd discussie gaande over het versnellend effect van deze leegloop van zomerbassins op het naar zee glijden van de gletsjers aldaar.

 

Dat de leegloop van zo’n reservoir met zomersmeltwater snel en woest gaat bleek bij het volgen van één van de smeltwatermeren die in juli 2006 onderzocht werden: nog geen 10 dagen nadat wetenschappelijke onderzoekers over het meer dreven in een boot om metingen te verrichten, verdween de gehele inhoud van het meer in slechts 90 minuten naar een gangenstelsel onder de ijskap. De omvang van waterverplaatsing in die 90 minuten is te vergelijken met die van de Niagara watervallen.


De vraag wierp zich op of de gletsjers die zich aan het eind van de afloop van dit smeltwater bevinden ook door deze extra watervloed versneld naar zee afzakken. Dit werd onderzocht door de leegloop van zomermeren te volgen via satellietopnames en door verplaatsing van GPS-sensoren die in de gletsjers geplaatst waren te volgen. Het bleek dat uiteindelijk maximaal 15% aan versnelling was waar te nemen maar meestal was het effect veel minder. De normale seizoensafhankelijke versnelling is 50 tot 100% en vindt uiteraard in de zomertijd plaats.

*VWK

Meer Blog