Home > Piets blog > CO2 in atmosfeer bereikt 390 ppm
Volg Piet

Piets blog

CO2 in atmosfeer bereikt 390 ppm

In de afgelopen maand mei heeft het observatorium Mauna Loa op Hawaii een CO2-gehalte in de atmosfeer gemeten van 390,18 ppm. Voor het eerst werd hiermee de grens van 390 overschreden.

De waarde van ruim 390 is ongecorrigeerd. Met seizoenscorrectie is de mei-waarde van 387,08 een fractie lager dan in maart. De hoeveelheid CO2 kent een jaarlijkse gang met een top in mei en een dal in september/oktober. Dit heeft te maken met het groeiseizoen op het noordelijk halfrond, wanneer planten en bomen extra veel CO2 opnemen.

De hoeveelheid CO2 wordt uitgedrukt in ppm, parts per million, het aantal moleculen CO2 per miljoen moleculen droge lucht (dus zonder waterdamp). De reeks gegevens van Mauna Loa startte in 1958.

Meer Blog