Home > Piets blog > Droogte in noorden van China
Volg Piet

Piets blog

Droogte in noorden van China

Een ernstige droogte in het noorden van China heeft ervoor gezorgd dat vijf miljoen mensen te weinig drinkwater hebben. Ook meer dan vier miljoen stuks vee wordt bedreigd door het watertekort.

Door de droogte, die al sinds eind juli de regio teistert, is bijna 9 miljoen hectare akker verwoest. De overheid vreest dat het watertekort nog verder toe zal nemen. In Peking is men bang dat ook in andere regio’s de droogte toe zal slaan.

Maatregelen moeten gaan zorgen dat de toegang tot water voor alle Chinezen gegarandeerd blijft. Zo mogen gemeenten niet te veel water gebruiken en zijn speciale teams ingezet om te helpen in de zwaarst getroffen gebieden, zoals de provincie Jilin en de autonome regio Binnen-Mongolië.

Meer Blog