Home > Piets blog > Droogte
Volg Piet

Piets blog

Droogte

Veel zon, weinig water
Droogte. Een verschijnsel waar we niet snel aan denken in een land waar alles aan gelegen is het water juist buiten de deur te houden. Maar ook droogte komt regelmatig voor in Nederland en dus moeten waterbeheerders daarop zijn voorbereid.

We spreken van droogte als in een bepaalde langere periode weinig neerslag valt. In Nederland komt dat bijna ieder jaar voor. Het leidt gelukkig zelden tot ernstige gevolgen. Bij zonnig weer, wind en hoge temperaturen kan er veel vocht verdampen, waardoor het watertekort toeneemt. In 1976 en 2003 zijn er perioden van ernstige droogte geweest. Een jaar als 2003 komt ongeveer eens in de 10 tot 20 jaar voor, een jaar als 1976 met miljarden euro’s schade gelukkig maar eens in de ongeveer 100 jaar.

Rijkswaterstaat houdt ieder jaar, van april tot ongeveer september, in de gaten hoe het zit met eventuele watertekorten. In samenwerking met het KNMI wordt regelmatig de huidige en verwachte situatie geschetst van rivierafvoeren, watertemperaturen en het grondwater. Dit levert informatie op voor de droogteberichten.

Bij het verdelen van water in tijden van waterschaarste zijn diverse partijen betrokken. Naarmate de tekorten toenemen, neemt het aantal betrokkenen toe. In eerste instantie zijn de waterschappen zelf verantwoordelijk voor het beheer van de regionale watersystemen. De provincies hebben het beheer over het grondwater en het provinciale oppervlaktewater. Als de watertekorten toenemen, vindt besluitvorming op een hoger niveau plaats. Voor het rijkswater geldt dat bij extreme watertekorten uiteindelijk de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat besluiten neemt over het te voeren waterbeheer.

Meer Blog