Home > Piets blog > El Niño manifesteert zich weer in de Stille Oceaan
Volg Piet

Piets blog

El Niño manifesteert zich weer in de Stille Oceaan

Een nieuwe El Niño is nu zichtbaar in het tropische deel van de Stille Oceaan.
Het gekoppelde oceaan-atmosfeer-fenomeen doet zich eens in iedere 4 tot 5 jaar voor en veroorzaakt een serie weer- en klimaatveranderingen over grote delen van de aarde.

Zoals bekend ontwikkelt zich een nieuw El Niño zich snel en na een matige La Niña gedurende het vorige jaar is de zeewatertemperatuur in het tropische deel van de Stille Oceaan met recht hoog te noemen.
In de loop van juni en juli is de zeewatertempoeratuur meer dan een halve graad hoger dan normaal geworden. Ruim 0,6 in juni en 0,9 in juli.
Volgens de huidige inzichten zal zich een gematigde El Niño ontwikkelen. De kans is ruim 80% dat El Niño doorzet komend najaar en winter en slechts een kleine 20% kans dat er geen verdere stijging van de zeewatertempeteratuur zal plaats vinden.

Meer Blog