Home > Piets blog > Gemiddeld minder licht op aarde tempert opwarming
Volg Piet

Piets blog

Gemiddeld minder licht op aarde tempert opwarming

Het wordt een klein beetje donkerder op aarde. Continenten als Azië, Afrika, Australië en Zuid-Amerika zagen de afgelopen jaren steeds iets minder licht. Van 1973-2007 nam de luchtvervuiling toe en daarmee de weerkaatsing en absorptie van zonlicht door aerosol in de atmosfeer. Mogelijk nam de wereldtemperatuur hierdoor minder snel toe.


Luchtvervuiling is de laatste decennia wereldwijd toegenomen. En daarmee is het zicht boven land afgenomen. Dit meldden Wang en collega’s (University of Maryland) in het vakblad Science. Hierdoor steeg de temperatuur op aarde mogelijk minder snel. In Europa gebeurde juist het tegenovergestelde.

Het fenomeen van de verduistering door luchtvervuiling heet ook wel ‘global dimming’ en werd al in de jaren tachtig aan het licht gebracht. Sinds die periode is het echter niet helderder geworden op aarde. Landen als China en India ontwikkelen zich razendsnel en daarmee ook de industrie van deze landen. Ook het transport binnen, van en naar deze landen in de afgelopen decennia toegenomen.

Zo vormen zich meer vloeibare en vaste deeltjes (aerosol) die in de atmosfeer belanden. Vooral zwaveldioxide (SO2), afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen, veroorzaakt veel aerosol. Dit aerosol kaatst zonlicht terug, maar absorbeert ook zonlicht en daarmee produceert aerosol juist weer warmte. Welk effect, het afkoelende of het opwarmende, nu groter is, is nog niet helemaal duidelijk. Echter, een eerdere vergelijkbare studie voor Europa alleen meldde wél een afkoelend effect. (referentie?)


Uitstoot door de industrie draagt flink bij aan luchtvervuiling.

Voor hun metingen hebben  Wang en collega’s 3250 meteo-stations over de hele planeet geraadpleegd voor zichtdata van 1973-2007. Deze megadatabase werd flink aan de tand gevoeld. Het resultaat? Niet alleen iets minder zicht, maar ook betekent dat waarschijnlijk extra terugkaatsing en absorptie van zonnestralen in gebieden zoals Oost-Azië, Zuid-Amerika, Australië en Afrika. Azië is de onbetwiste ‘winnaar’. De temperatuur in deze gebieden steeg daarom mogelijk minder snel.


Europa uitzondering
Maar hoe zit het met Europa? Enkele maanden geleden werd bekend gemaakt dat de lucht juist schoner is geworden in Europa door milieuwetten voor industrieën. Meer zonnestralen dringen door en Europa warmde juist versterkt op over de laatste decennia. Dit zou 10-20% van de Europese opwarming verklaren.

Uiteindelijk zullen ook de mensen op de andere werelddelen zich gaan realiseren dat het constant vervuilen van de lucht de volksgezondheid meer en meer in gevaar brengt. Als de milieuwetten er komen dan gaat mogelijk hetzelfde gebeuren als in Europa: een tijdelijke(?) versterkte opwarming. En daar zit een maar aan: verdere regionale klimaatverandering met mogelijk meer droogte en extremer weer. Een hoge prijs.
(vwk)

Meer Blog