Home > Piets blog > Gevolgen droogte Kenia steeds groter
Volg Piet

Piets blog

Gevolgen droogte Kenia steeds groter

Droogte is in het noorden van Kenia, net als in andere gebieden in de Hoorn van Afrika, een al eeuwenoud fenomeen.
Gemiddeld elke tien jaar wel bleef de hoeveelheid regen fors achter bij wat mensen en dieren er nodig hebben. In dat opzicht weet iedereen dus waarmee men van doen heeft.

Het grote verschil is nu echter dat de periodes van droogte zich veel sneller achter elkaar voordoen. De cyclus herhaalt zich soms wel binnen twee jaar. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het gebied te weinig tijd heeft om van eerdere droogte te herstellen en zich te kunnen voorbereiden op een nieuwe crisis.

De afgelopen jaren zijn de fysieke gevolgen hiervan zeer duidelijk geworden. Traditionele waterplaatsen voor het vee lijken voorgoed uitgedroogd. De overwegend nomadische bevolking van het gebied moet daarom met haar koeien, geiten, schapen en kamelen steeds verder trekken om voor de dieren water te vinden.

Door de toegenomen droogte verandert ook de vegetatie in het gebied. Er is al weinig graasland voor het vee, maar de kwaliteit ervan gaat steeds verder achteruit. Bomen en struiken, waarvandaan onder meer kamelen voedsel weten te halen, raken volkomen verdord.

De schade in het gebied wordt nog groter als mensen hun traditionele nomadische levensstijl verlaten en in hun inkomsten proberen te voorzien door houtskool te gaan produceren. Hierdoor verdwijnen nog meer bomen, waardoor uiteindelijk van nog minder regen, en dus nog meer droogte, sprake is.

Bron: NOS

Meer Blog