Home > Piets blog > IJskap Oost-Antarctica wordt kleiner
Volg Piet

Piets blog

IJskap Oost-Antarctica wordt kleiner

Metingen via satellieten laten zien dat het volume van de ijskap op Oost-Antarctica de laatste jaren afneemt, aldus een studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Geoscience.

Eerdere metingen tussen 2002 en 2006 gaven nog geen afname te zien. Maar sindsdien verliest het oostelijk deel van Antarctica ongeveer 57 miljard ton (Gt) aan massa per jaar. Het westelijke deel, vooral het schiereiland, verliest sneller ijs, namelijk jaarlijks zo’n 132 Gt. Eerder deze maand werd becijferd dat de ijskap op Groenland momenteel met 273 Gt/jr slinkt.

Of de ijsafname op het oostelijk deel van Antarctica te maken heeft met klimaatverandering, dan wel een tijdelijk verschijnsel is, valt nog niet te zeggen; daarvoor is de onderzochte periode te kort.
(BBC)

Meer Blog