Home > Piets blog > Internationale workshop decenniale klimaatverwachtingen
Volg Piet

Piets blog

Internationale workshop decenniale klimaatverwachtingen

Klimaatmodelleurs uit de hele wereld komen deze week bijeen op het KNMI in De Bilt om de laatste stand van zaken rond decenniumverwachtingen te bespreken. Het KNMI maakt decenniumverwachtingen met het EC Earth klimaatmodel, die gebruikt worden in het volgende rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Het klimaat verandert door emissies van broeikasgassen en door natuurlijke klimaatschommelingen. De komende decennia is de invloed van natuurlijke variaties van dezelfde orde van grootte als het effect van stijgende broeikasgasconcentraties. Onderzoekers proberen de sterkte van die langzame fluctuaties te voorspellen met behulp van klimaatmodellen. Dat biedt mogelijkheden verwachtingen te maken voor het volgende decennium.

Daarvoor moet de huidige toestand van het klimaat goed bekend zijn, vooral die van de oceaan, omdat die langjarige fluctuaties kent. Nieuwe metingen zoals die van het zoutgehalte met de net gelanceerde SMOS satelliet en met ARGO boeien in de oceaan zijn daarvoor van cruciaal belang.

Gedetailleerde verwachtingen kunnen niet gegeven worden, maar wellicht wordt het mogelijk om uitspraken te doen of de komende jaren warmer of kouder zullen zijn dan op basis van alleen het broeikaseffect verwacht kan worden.

KNMI

Meer Blog