Home > Piets blog > Klimaatontwikkeling en zonne-activiteit lopen uiteen
Volg Piet

Piets blog

Klimaatontwikkeling en zonne-activiteit lopen uiteen

De activiteit van de zon is niet langer de sturende factor op het klimaat op aarde. Dat wordt bevestigd door nieuwe data-analyse van DMI (Deens Meteorologisch Instituut).

"Als we naar de laatste data kijken en deze analyseren, dan zien we dat de activiteit van de zon en de ontwikkeling van het klimaat niet meer in pas lopen met elkaar", aldus klimaatonderzoeker Peter Thejll van DMI.

 

Het verloop van de wereldgemiddelde temperatuur en  de zonnevlekkenactiviteit gaan redelijk goed samen over de honderd jaar vanaf het moment dat de wereldgemiddelde temperatuur gemeten werd. Dat leidde in 1991 tot publicatie van een zeer besproken artikel in het gerenommerde tijdschrift Science.


De theorie voor een nauwe samenhang tussen zonne/activiteit en het klimaat op aarde werd echter aangevochten, omdat latere analyses uitwezen, dat het verloop uiteen begon te wijken vanaf ca. 1970.

"De laatste data ondersteunen deze ontwikkeling en zoals de twee figuren (lijnen) uiteen wijken kan dat alleen maar betekenen dat een ander effect het klimaat op aarde meer beïnvloedt dan de zon; veranderingen die met grote waarschijnlijkheid het gevolg zijn van het door menselijke activiteit veroorzaakte broeikaseffect", aldus het hoofd van het Deens Klimaat Centrum, anne Mette K. Jørgensen.


Het verschil tussen de waargenomen temperatuur en de verwachte temperatuur die onderzoekers kunnen afleiden uit de lengte van de zonnecyclus, is ruim boven één graad Celsius, bevestigen de laatste data waarover DMI beschikt.
(VWK)

Meer Blog