Home > Piets blog > Klimaatsverandering: stand van de wetenschap
Volg Piet

Piets blog

Klimaatsverandering: stand van de wetenschap

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) geeft eens per vijf jaar een overzicht van de stand van de klimaatwetenschap. Bij dit panel zijn vele duizenden wetenschappers uit de hele wereld betrokken. Het rapport bestaat uit een deel over het klimaat en het probleem, een deel over de gevolgen en een deel over de aanpak van de oorzaken.
De belangrijkste conclusies van deel een van het rapport zijn de volgende:

De concentraties van de belangrijkste broeikasgassen CO2 en methaan zijn de hoogste in tenminste 650.000 jaar en stijgen op dit moment sneller dan ooit. De mens is hiervan de oorzaak.
De temperatuur op aarde stijgt snel door deze toename van broeikasgassen. Dus is de opwarming van het klimaat door de mens onmiskenbaar.
Als we niets doen is het wereldwijd aan het eind van deze eeuw ongeveer 3 graden warmer.
De zeespiegel zal deze eeuw met 18 tot 59 cm stijgen. Dit is al bijna niet meer te voorkomen.
Een extra risico: als het ijs van Groenland en Antarctica gaat smelten stijgt de zeespiegelstijging veel sneller. Over de kans hierop kunnen wetenschappers nog geen verantwoorde uitspraken doen.

Het IPCC rapport laat ook zien dat er nog veel discussie is over de hoe klimaatverandering precies door gaat werken. Hoe werkt de temperatuur van de oceanen door? Valt de warme golfstroom stil? Wat gebeurt er met de wolken? Noem maar op. Dat is logisch. We weten niet tot in detail hoe de aarde, het klimaat en het weer werken, laat staan dat we weten hoe een ingrijpende verstoring daarin werkt. Maar duidelijk is dat we maar één aarde hebben. En het er dus niet op aan moeten laten komen!

Meer Blog