Home > Piets blog > Meer warmte- dan kouderecords in de VS
Volg Piet

Piets blog

Meer warmte- dan kouderecords in de VS

De laatste decennia zijn er in de VS ongeveer twee keer zoveel warmterecords als kouderecords opgetekend. Als het klimaat niet zou opwarmen, zouden de records ongeveer in evenwicht moeten zijn.
Onderzoeker Gerald Meehl van de UCAR publiceerde zijn bevindingen in het wetenschappelijk tijdschrift Geophysical Research Letters. Het onderzoek strekte zich uit over de periode 1950 tot september 2009.

Van zo’n 1800 weerstations verspreid over de VS werd dagelijks bekeken of er die dag een recordmaximum of recordminimum temperatuur voor zo’n dag werd bereikt. In de jaren 50 van de vorige eeuw waren het aantal warmte- en kouderecords ongeveer gelijk. In de jaren 60 en 70 wonnen de kouderecords het, sindsdien hebben de warmtecords steeds meer de overhand gekregen

De verhouding tussen warmte- en kouderecords is in het huidige decennium (sinds 1 januari 2000) toegenomen tot 2 op 1. In het westen van de VS is de verhouding nog wat hoger, in het oostelijk deel is het ongeveer 1,5 op 1.

De gewijzigde verhouding in de records komt niet zozeer op rekening van steeds meer warmterecords, maar veeleer door steeds minder kouderecords. Dit komt omdat vooral de nachten minder koud zijn geworden.

Meer Blog