Home > Piets blog > Nederlandse veengebieden zijn zware vervuilers
Volg Piet

Piets blog

Nederlandse veengebieden zijn zware vervuilers

De uitstoot van broeikasgassen die wereldwijd veroorzaakt wordt door droogstaande moerassen, is vele malen groter dan gedacht. Zo stoten de veengebieden in Nederland jaarlijks ruim 5 miljoen ton CO2 uit.

Dat is meer dan alle moerassen in Canada die nog intact zijn. Dat blijkt uit een rapport van natuurbeschermingsorganisatie Wetlands International, dat woensdag is gepubliceerd.

Veenmoerassen die onder water staan, nemen broeikasgassen op en helpen dus voorkomen dat de aarde opwarmt. Komen die regio’s droog te staan, zoals in Nederland bijvoorbeeld in het Westland, dan komt er juist CO2 vrij. Met die uitstoot wordt tot nog toe geen rekening gehouden door de milieuministers die een nieuw klimaatverdrag willen opstellen, meldden de onderzoekers van de organisatie.

Nederland is bij lange na niet de grootste veroorzaker van uitstoot in drooggelegde veenmoerassen. Indonesië voert de lijst aan (500 miljoen ton per jaar). Daar worden veel plantages aangelegd, waardoor drassige gebieden droog komen te staan. De landen van de Europese Unie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 174 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. Ook Rusland produceert aardig wat broeikasgassen door de veenmoerassen op te laten drogen (161 miljoen ton per jaar). In een groot aantal Aziatische en Afrikaanse landen is de afbraak van veen zelfs de grootste bron van

CO2-uitstoot.
Volgens Wetlands International is de uitstoot sinds 1990 (het jaartal waar tijdens klimaatoverleg alle waarden mee vergeleken worden) met 20 procent toegenomen. Dat komt vooral door de opkomende economieën, zoals Indonesië en China.

Ook komt uit het rapport naar voren dat lang niet alle landen weten hoeveel CO2 hun droge moerassen uitstoten. Zo dacht Finland maar een vijfde uit te stoten van de 50 miljoen ton die jaarlijks daadwerkelijk ontstaat. Nederland heeft de uitstoot goed ingeschat: de overheid houdt het op 5 miljoen ton per jaar, Wetlands International heeft 5,8 miljoen ton berekend.

Volgens de organisatie is de uitstoot door drooggelegd moerasgebied enorm en mag dit dus niet over het hoofd gezien worden. In Zuidoost-Azië is deze uitstoot gelijk aan 70 procent van de uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen, waar veel milieubeleid op geënt is. In Afrika ten zuiden van de Sahara (zonder Zuid-Afrika) is dat percentage 25 procent. In Nederland ligt dat percentage op 3,4 procent en voor de EU is dat 5,2 procent.

Wereldwijd veroorzaakt het verlies van moeras jaarlijks 2 miljard ton CO2, evenveel als 7 procent van alle uitstoot door fossiele brands
toffen, aldus Wetlands International.

ad

Meer Blog