Home > Piets blog > Nieuwe kleine ijstijd mogelijk?
Volg Piet

Piets blog

Nieuwe kleine ijstijd mogelijk?

De zon houdt zich merkwaardig rustig sinds het officiële nieuwe begin van de elfjarige cyclus in oktober 2008 (het begintijdstip is vorige week vastgesteld door een "panel van wijzen"). Bij sommigen roept dat de vraag op of we misschien een nieuw Maunder-minimum gaan beleven. Dat minimum in zonne-activiteit gaf in de 17e eeuw een verlaging van de temperatuur tussen 0.4 en 0.9 graden.

Emeritushoogleraar  Kees de Jager is ook verbaasd over de geringe activiteit: nog minder dan we in onze laatste verwachting die we een paar maanden geleden hebben opgesteld.

 


Klimaatonderzoeker Rob van Dorland van het KNMI geeft aan dat we niet te voorbarig moeten zijn met het trekken van conclusies: een zonnemaximum in de elfjarige cyclus geeft hooguit 0.2 watt/m^2 opwarming, over één hele cyclus gezien kan dat 0.05 graden verandering geven in wereldgemiddelde temperatuur. Die 0.2 Watt/m^2 is niet te verwaarlozen maar veel minder dan de  1.6 Watt/m^2 die alle extra CO2 in de dampkring veroorzaakt.


"Als de zon inderdaad naar een minimum gaat zal de door de mens veroorzaakte opwarming nog scherper in beeld komen", aldus van Dorland. (De zon kan dan niet meer aangewezen worden als veroorzaker van een blijvend hoge gemiddelde wereldtemperatuur, red.). "De zon is niet de oorzaak van de opwarming maar een rustige zon tempert wel de opwarming met mogelijk 0.2 graden in een aantal decennia." (vwk)

Meer Blog