Home > Piets blog > “Nog slechts één miljard mensen tegen einde van de eeuw”
Volg Piet

Piets blog

“Nog slechts één miljard mensen tegen einde van de eeuw”

De gevolgen van de klimaatopwarming laten zich op vele fronten voelen.


James Lovelock, de bedenker van de Gaiatheorie die zegt dat de aarde een systeem is dat zichzelf reguleert, windt er in een gesprek met de New Scientist geen doekjes om: ‘Ik denk niet dat wij snel genoeg kunnen handelen of slim genoeg zijn om efficiënt om te gaan met wat er op komst is.’


Hij doelt op de gevolgen van een combinatie van overbevolking en de opwarming van het aardklimaat. Tegen het einde van de eeuw zouden er, in zijn visie, nog slechts één miljard mensen op de aarde zijn. Dat is natuurlijk nog altijd relatief veel. 

Bakken

Wetenschappers brengen ondertussen naarstig de meetbare effecten van de klimaatopwarming in kaart. In het vakblad Geophysical Research Letters berekenen ze dat over honderd jaar Spanje en Italië in de zomer letterlijk zullen bakken in de zon: de gemiddelde temperatuur zal er met 2 tot 3 °C gestegen zijn, en er zal bijna geen regen meer vallen. Noord-West- en Centraal-Europa zullen een mediterraan klimaat kennen. Echte koudegebieden worden schaars.

De opwarming van gematigde zones heeft onvermoede effecten. Geologen delen in het topvakblad Science mee dat ze vaststellen dat bomen nu gemiddeld dubbel zo snel afsterven als vijftig jaar geleden. Dat is een probleem, omdat de sterftegraad van de bomen daardoor hoger is komen te liggen dan de natuurlijke aangroei. Waardoor op termijn de bossen van gematigde streken dreigen te verdwijnen, of vervangen dreigen te worden door een begroeiing met dun gezaaide bomen.


Zoiets zou een klassieke terugkoppeling zijn die de effecten van de klimaatopwarming nog zal versterken, want bomen plukken het broeikasgas CO2 uit de lucht om het om te zetten in zuurstof en energie. Minder bomen betekent dus méér CO2 in de atmosfeer, waardoor het broeikaseffect nóg groter zal worden, en het dus op aarde nog warmer kan worden.


Het effect lijkt op te gaan voor alle bestudeerde boomsoorten. Het zou een gevolg zijn van meer droogte, een veranderende waterdynamiek en hogere activiteit van allerhande parasieten.


knack.be

Meer Blog