Home > Piets blog > OCO satelliet gaat CO2 waarnemen vanuit de ruimte
Volg Piet

Piets blog

OCO satelliet gaat CO2 waarnemen vanuit de ruimte

Als alles goed gaat wordt dinsdag om 10u50 Nederlandse Tijd de Amerikaanse Orbiting Carbon Observatory (OCO) satelliet gelanceerd. OCO gaat vanuit de ruimte kooldioxide (CO2) in de atmosfeer waarnemen.


CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat door mensen wordt uitgestoten, en is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de recente opwarming van de atmosfeer. Het doel van de OCO satelliet is antwoord te geven op belangrijke vragen waar klimaatonderzoekers mee worstelen: hoeveel CO2 wordt er door menselijke activiteiten geproduceerd en vooral, waar blijft al dat CO2?

 

Wetenschappers gaan ervan uit dat slechts 40% van het CO2 dat door mensen wordt uitgestoten, in de atmosfeer blijft. De resterende 60%, wordt door land en oceaan opgenomen. Tot nu toe werden nauwkeurige metingen van CO2 alleen vanaf de grond gedaan. Vooral de meetreeks vanaf de vulkaan Mauna Loa op Hawaii is bekend: sinds 1957 worden daar al CO2 metingen gedaan. Sinds die tijd is de concentratie van CO2 toegenomen van ongeveer 320 tot 380 ppm.


De CO2 metingen van ongeveer honderd grondstations zijn echter onvoldoende om de verdeling van CO2 over de hele aarde in kaart te brengen. Dat kan alleen met behulp van satellietmetingen.


Het meetprincipe van OCO is dat het een spectrum maakt van het zonlicht dat door de aarde wordt teruggekaatst. In dat licht worden bepaalde kleuren geabsorbeerd door CO2. Hoe meer absorptie, hoe meer CO2 er is. Wolken en stofdeeltjes zorgen voor een onzekerheid in de metingen van CO2. Daarom kan OCO ook meten in de reflectie van de zon in de oceaan. In die situatie is de weglengte van het licht goed bepaald en kan er een nauwkeurige meting van CO2 worden gedaan. Het streven is om CO2 nauwkeuriger dan 1% te meten.
(vwk)

Meer Blog