Home > Piets blog > Onbemand vliegtuigje voor studie Arctisch ijs
Volg Piet

Piets blog

Onbemand vliegtuigje voor studie Arctisch ijs

De afgelopen week is een onbemand vliegtuigje gebruikt voor bestudering van het Arctische ijs (rond de noordpool). De ‘drone’ vloog op een hoogte van soms niet meer dan honderd meter en kon daardoor zeer gedetailleerde gegevens verzamelen.

Het betrof hier een gezamenlijk onderzoek van de NASA en de Universiteit van Colorado, uitgevoerd vanaf Ny Alesund op Spitsbergen (Svalbard). Doordat het vliegtuigje erg laag vloog, kon het ook grotendeels onder wolken blijven, wolken die op foto’s vanuit satellieten het zicht op het ijs belemmeren. Nu was er geen zichtbeperking.

Doel van het onderzoek is zoveel mogelijk in detail de structuur van het ijs in beeld te krijgen. Niet alleen scheuren en breuken, maar vooral ook de verticale structuur, de positie en vorm van ‘ruggen’, de oneffenheid. De hoogte en vorm van een rug (een keten van metershoge uitstulpingen in het ijslandschap) zegt iets over de ouderdom van het ijs (hogere ruggen, ouder ijs; ‘gepolijste’ rug, nog ouder ijs). Een rug bevindt zich meestal zowel aan de bovenkant van het ijs als aan de onderkant, waarbij de uitstulping onder water (ook wel ‘kiel’ genoemd) veel groter is dan die aan de bovenkant (ook wel ‘zeil’ genoemd).

De oneffenheid van het ijs is van groot belang voor de ijsdynamica. IJs met veel oneffenheden zal gemakkelijker door wind boven het ijs of waterstroming onder het ijs in beweging gebracht worden. Het leidt tot meer turbulentie (en daarmee uitwisseling van energie, waaronder warmte): boven water tussen het ijs en de atmosfeer, onder water tussen het ijs en de oceaan beneden.

Terzijde: Ny Alesund is een dorp voor poolonderzoekers. Het inwonertal varieert van zo’n 30 in de winter (voornamelijk onderhoudspersoneel) tot zo’n 150 in de zomermaanden (waaronder meestal een aantal Nederlandse onderzoekers). Het dorp heeft het meest noordelijk gelegen postkantoor ter wereld.

Meer Blog