Home > Piets blog > Paleoklimatologie: de stand van zaken
Volg Piet

Piets blog

Paleoklimatologie: de stand van zaken

In het tijdschrift ‘The Holocone’ verscheen een lijvige publicatie van 30 onderzoekers over de stand van zaken met betrekking tot paleoklimatologie: het onderzoek naar het klimaat in het (verre) verleden. De publicatie geeft niet een simpele grafiek van het verleden, maar bespreekt uitgebreid allerlei soorten paleoklimatologisch onderzoek, en de problemen die daarbij (kunnen) optreden.

De publicatie is geschreven naar aanleiding van een conferentie in juni 2006 in Wengen, Zwisterland, van wetenschappers in het betreffende vakgebied.
Sinds het eerste IPCC rapport in 1990, waar paleoklimatologie werd getoond via een met de hand gemaakte grafiek uit 1982 door Lamb (de geschatte temperatuur in centraal Engeland), is er enorme vooruitgang geboekt wat betreft klimaatinformatie uit het verleden. Het meest recente vierde rapport van het IPCC uit 2007 geeft veel meer informatie, verkregen uit onderzoeken in de tussentijd.

De publicatie in ‘The Holocene’ gaat in op nog meer recente kennis. Er wordt daarbij met name besproken welke soorten paleoklimatologiosch onderzoek plaatsvinden, welke problemen daarbij (kunnen) optreden, welke methodologieën gebruikt worden of kunnen worden, met aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

Uitgebreid wordt ingegaan op boomringen (zowel op hoge breedtes met seizoenstemperaturen, als in tropische gebieden met seizoensneerslag) alsmede het ‘divergentie-probleem’, koraalonderzoek, ijskernen, documenten (verslagen, logboeken van schepen etc), ‘antieke’ instrumentele gegevens, sedimenten van pollen, plankton en andere afzettingen in meren en oceanen, stalactieten en stalagmieten in grotten, rotsboringen.

Samenvatting (abstract) van de publicatie: http://hol.sagepub.com/cgi/content/abstract/19/1/3
(VWK)

Meer Blog