Home > Piets blog > Rijkswaterstaat: Winterpeil later door lege rivieren
Volg Piet

Piets blog

Rijkswaterstaat: Winterpeil later door lege rivieren

Door de lage waterstanden in de Rijn voert Rijkswaterstaat later dan normaal het winterpeil in op het IJsselmeer.

Oorzaak: de lage waterstanden in de Rijn. De grootste rivier is met zijn zijtak de IJssel een van de belangrijkste bronnen van het IJsselmeer. Dat op zijn beurt het grootste zoetwaterbekken van Nederland is. Moet je dus zuinig op zijn.

Nu het peil in de Rijn en IJssel behoorlijk laag zijn – zelfs de scheepvaart heeft er last van – stapt Rijkswaterstaat vertraagd over op het winterpeil.

Mirjam Stoffer van Rijkswaterstaat: “In de zomer is het peil altijd hoger. Normaal willen we op 1 oktober op het winterpeil zitten.” Nu is dat half oktober.

Volgens Stoffer komt de drinkwatervoorraad zeker niet in gevaar. Dan moeten Rijn en IJssel veel langer bijzonder lage waterstanden kennen. Volgens Stoffer is het waterpeil weliswaar laag, maar is het nu ook niet echt uitzonderlijk te noemen. “Maar het valt mensen wel op.” Her en der komen woonboten langs de rivieren in de problemen doordat zijarmen zonder water zitten, maar echte problemen doen zich niet voor in de ‘waterfunctie’, weet Stoffer.

Het IJsselmeergebied is niet alleen voor drinkwater van belang, maar ook voor de landbouw. En boeren hebben nu lang niet zo veel water meer nodig als in de zomermaanden als gewassen moeten worden beregend.

“Daar komt nog bij dat er nu veel minder verdamping is dan in de zomer. De maatregelen die we nu hebben genomen, zijn gewoon voldoende.”

Stoffer doelt niet alleen op vertraagde invoering van het winterpeil, maar ‘we spuien nu ook behoudender dan anders in de Waddenzee.” Ook langs de Rijn houdt Rijkswaterstaat water ‘vast’. Zo staan de schuiven van de Haringvlietsluizen bijna dicht; Rijn en Maas monden uit in het Haringvliet.

Boosdoener van de lage waterstanden is met name de lange, droge zomer.

Waterstanden fluctueren door weer en de veranderende hoeveelheden wateren in de rivier. Rijkswaterstaat rekent daarom met een streefpeil. Het zomerstreefpeil in het IJsselmeer is twintig centimeter onder NAP. Het winterstreefpeil is veertig centimeter onder NAP.

IJsselmeer, Markermeer en de (Veluwe)Randmeren vormen samen één van de grotere zoetwatergebieden van Europa, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De meren zijn bij elkaar ongeveer 2000 vierkante meter groot.

Meer Blog