Home > Piets blog > “Strengere normen nodig voor dodelijke ozonvervuiling”
Volg Piet

Piets blog

“Strengere normen nodig voor dodelijke ozonvervuiling”

Chronische blootstelling aan ozonvervuilling verhoogt in aanzienlijke mate het risico op sterven aan een longziekte. Dat blijkt uit een studie waarmee de auteurs oproepen tot strengere reglementering van de luchtkwaliteit. Ozonvervuiling ontstaat in de lagere lagen van de atmosfeer door de interactie van de zon met de uitstoot door auto’s en de industrie. Ze neemt toe naarmate de zon feller schijnt en bij zwakke wind.

 

Gezondheid
Er is al langer een band aangetoond tussen een verhoogd ozonniveau en hart- of astma-aanvallen, net als het gevaar van lange blootstelling aan roet- en stofdeeltjes voor het hart en de longen. De nieuwe studie, gepubliceerd door het gezaghebbende vakblad New England Journal of Medicine, onderzoekt echter als eerste de impact van ozon op langere termijn.

De vorsers onderzochten de data van een studie die de American Cancer Society tussen 1982 en 2000 heeft verricht op zowat 450.000 mensen. De wetenschappers vergeleken dat met de metingen van het ozongehalte boven 96 Amerikaanse steden tussen 1977 en 2000.


Niet enkel pieken

"Wat deze studie aantoont, is dat men zich niet tevreden mag stellen met het terugdringen van pieken van vervuiling om de volksgezondheid te beschermen. Wij moeten ook de gecumuleerde blootstelling (aan een hoog ozonniveau), op lange termijn, terugdringen", beklemtoont George Thurston van de Universiteit van New York, die meewerkte aan de studie.


Volgens een door hoofdonderzoeker Michael Jerrett van de Universiteit van Californië in Berkeley aangehaalde studie van de VN-Gezondheidsorganisatie sterven er wereldwijd jaarlijks zowat 7,7 miljoen mensen aan ademhalingsmoeilijkheden. (afp/sam/hln)

Meer Blog