Home > Piets blog > Wereldklimaatconferentie in Genève
Volg Piet

Piets blog

Wereldklimaatconferentie in Genève

Van 31 augustus tot 4 september vindt in Genève een grote Wereldklimaatconferentie (WCC-3) plaats. Zo’n 1500 beleidsmakers uit meer dan 150 landen, waaronder Nederland praten met wetenschappers over mogelijkheden voor aanpassing aan de variabiliteit en verandering van het klimaat.
Zo’n 20 staatshoofden of regeringsleiders en circa 80 ministers maken hun opwachting op de Wereldklimaatconferentie in Genève. Ook de Nederlandse overheid en het KNMI zijn vertegenwoordigd met Hoofddirecteur Frits Brouwer en een aantal onderzoekers van het KNMI.

WCC-3 heeft als titel “Climate prediction and information for decision-making” en als ondertitel “Better climate information for a better future”. Op de eerste twee dagen van de Conferentie die gewijd zijn aan weersverwachtingen en klimaatscenario’s komen vooral meteorologen en onderzoekers, de medewerkers van de werkvloer, aan het woord. Daarna richt de aandacht zich op beleidsmakers.

Doel is de start van een “Global Framework for Climate Services”. De bijdragen van het KNMI zijn erop gericht dat doel minder abstract te maken. Wereldwijd bestaan er al een groot aantal Climate Information Services die ook deel uit kunnen maken van dat nieuwe netwerk.

Juiste informatie over de klimaatverandering is van het grootste belang bij alle mitigatie- en adaptatie-activiteiten zoals het afwikkelen van een mogelijk Kopenhagen-protocol. Hierbij is al een belangrijke rol weggelegd voor de nationale meteorologische diensten. Het KNMI pleit er op de Conferentie voor om bij de bouw van het “Global Framework for Climate Services” zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande activiteiten, zoals het European Climate Assessment & Dataset (ECA&D) van het European Climate Support Network, WMO Regional Climate Centers en EUMETNET, het netwerk van Europese weerdiensten onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de website Meteoalarm, het platform voor weerwaarschuwingen in Europa.

De World Climate Conference-3 (WCC-3) wordt georganiseerd door de Wereld Meteorologische Organisatie die in Genève is gevestigd. De hoofddirecteur van het KNMI is de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de WMO.

Meer Blog