Home > Piets blog > Algenbloei in Noordzee, Skagerrak en Noorse fjorden
Volg Piet

Piets blog

Algenbloei in Noordzee, Skagerrak en Noorse fjorden

Momenteel is er veel algenbloei gaande in de Noordzee. Dit gebeurt vaak aan het einde van mei of begin juni en kan enkele weken aanhouden. Vanuit de satelliet is de algenbloei goed herkenbaar aan de typerende turquoise kleur. Ook voor de zuidwestkust van Engeland is de bloei (vanuit de satelliet) goed zichtbaar. De algen zijn de zogenaamde Emiliania huxleyi  en de kleur is anders dan die van de schadelijke blauwalg (cyano-bacterie). Die is in de Oostzee soms een plaag bij ongunstig weer en door overbemesting. De onschuldige Emiliania huxleyi komt in de Oostzee niet voor.
(VKW)

Meer Blog