Home > Piets blog > AO weken negatief: Noordpool heeft warme winter
Volg Piet

Piets blog

AO weken negatief: Noordpool heeft warme winter

Omdat wij mensen bij voorkeur op wat lagere breedtegraad wonen, krijgen sommigen de indruk dat het volledige noordelijk halfrond gevangen is in uitzonderlijke winterkou. Niets is minder waar. De Noordpool hangt rond het winters ‘smeltrecord’.

In aanvulling op ons bericht NAO weken negatief: Nederland heeft koude winter hier even het geografische perspectief. De negatieve NAO-index, met hoge druk boven Scandinavië en depressies die over zuidelijk Europa wegtrekken, zorgt in Nederland voor oostenwinden en een vrij koude winter.

Tegelijk zien we plaatjes van ongekende blizzards in de VS, die koudegolven en sneeuw tot in Florida bracht – waar Miami op donderdag gewoon een temperatuur van 23 graden verwacht. We zien Spanjaarden tot hun enkels in de sneeuw – maar de rest van de week regent het gewoon. Zelfs in China is het uitzonderlijk koud, net als Noord-Europa (op Lapland na). Maar het ijs van het Elfstedentraject wil maar niet groeien.

Kortom, het is allemaal nogal relatief, de kou. Toch is er wel degelijk sprake van een stevige winter, in grote delen van Europa, het midden van de VS, Siberië, delen van China. Maar langs de Amerikaanse oostkust is het zeewater juist warm, net als de lucht boven Groenland, Alaska – en vooral boven de Noordelijke IJszee, die een buitengewoon slechte winter beleeft: de jaarlijkse ijsuitbreiding lijkt er te stagneren op een niveau net boven het begin van rampjaar 2007, dat tot nog toe het grootste smeltrecord bracht. Met een voortzettende El Niño dit voorjaar en een extra warme zomer moeten we medio september de site van het NSIDC maar goed in de gaten houden.

De reden dat het bij ons koud is terwijl de Noordpool niet goed afkoelt is dezelfde: een omgekeerde drukverdeling. Gisteren besteedden we al aandacht aan de NAO, de Noord-Atlantische drukverdeling, die van grote invloed is op het Europese weer. Deze is nauw verbonden met de AO, de Arctische Oscillatie, die ook in een negatieve fase zit, met een hoge drukgebied boven de Noordpool en daardoor relatief zwakke westenwinden over Noord-Amerika en Eurazië, zodat de Arctische kou naar het zuiden kan doorbreken. De Noordpool zelf is echter ‘slechter geïsoleerd’ en relatief warm.

Maar er is deze winter nog iets anders bijzonders waar te nemen. Bij ons zijn de omstandigheden voor een echte winter goed, met aanhoudend oostelijke winden. Toch heeft het KNMI voor deze week de verwachtingen al wat getemperd. We liggen op de grens tussen hoge druk ten noorden en passerende depressies ten zuiden van ons. De invloed van die laatste neemt zo nu en dan toe, waardoor met name het zuidwesten van het land met hogere temperaturen te maken krijgt. Verder is de grote hoeveelheid vocht opvallend die via een oostelijke krul over ons land komt – in de vorm van sneeuw.

Met enige fantasie zien we daar dan toch de invloed van El Niño op de Nederlandse winter. Het water rond de evenaar van de Grote Oceaan is uitzonderlijk warm, met extra verdamping tot gevolg. Dit voedt versterkte neerslag boven de VS, maar zorgt er vervolgens ook voor dat de Atlantische depressies, die momenteel over Zuid-Europa onder ons passeren, extra vocht bevatten.

De wereld lijkt net een groot samenhangend systeem. Daarom doe je er ook zo slecht aan als je zomaar wild gaat draaien aan een van de belangrijkste parameters.
(bron: klimaatnieuws)

Meer Blog