Home > Piets blog > Droogte leidt in Oost-Nederland nog niet tot grote problemen
Volg Piet

Piets blog

Nederland, Gelderland, Bemmel, 20-08-2003 Landschappen, water, rivieren, de Rijn, droogte, drooggevallen natuur in natuurgebied de Gelderse Poort, dotterbloemen op de klei, gebarsten kleigrond, auto op de dijk. Foto: Tineke Dijkstra/Hollandse Hoogte

Droogte leidt in Oost-Nederland nog niet tot grote problemen

De huidige droogteperiode leidt op dit moment in deze regio nog niet tot grote problemen. De waterschappen hebben nog geen problemen met de waterpeilen in het werkgebied.
Ook is er nog geen sprake van brandgevaar in Oost-Nederlandse natuur.

Volgens de natuurbrandmeter die wordt gehanteerd door de diverse veiligheidsregio’s is er sprake van code geel: ‘verhoogd gevaar’. Dat houdt in dat de brandweer extra waakzaam is en bij brand meteen meer materieel en mankracht wordt ingezet. De veiligheidsregio’s achten de kans waarschijnlijk dat deze week de risico kans toeneemt tot code oranje: ‘groot gevaar’. In dat geval wordt een stookverbod voor tuinafval van kracht. Vanwege het hoge brandgevaar zijn roken, barbecuen en andere vormen van open vuur in natuur verboden. De brandweer patrouilleert met vliegtuigjes.

Als regenval verder uitblijft en het extreem droog wordt in de natuurgebieden, bossen en heides, kan ook nog de code rood worden gegeven. Dan worden delen van de natuur afgesloten voor publiek. De brandweer rukt in alle gevallen uit met groot materieel.

De IJssel, een belangrijke aanvoerbron van oppervlaktewater voor het Waterschap Groot Salland, voert voldoende water aan.

Ook de Vecht voert voldoende water aan. Een maatregel die het waterschap wel inzet is het verderop verhogen van het zomerpeil. Hiermee wordt een buffer gecreëerd, zodat bij aanhoudende droogte water ‘achter de hand is’. Omdat Groot Salland geen problemen heeft met het peil van het oppervlaktewater én ook het grondwaterpeil op orde is, geldt er geen beregeningsverbod in het gebied

Waterschap Veluwe bekijkt nog of op diverse plekken wel een verbod op beregenen wordt ingesteld.
(Stentor)

Meer Blog