Home > Piets blog > Hardnekkige noordelijke stroming
Volg Piet

Piets blog

Hardnekkige noordelijke stroming

Dat noordelijke stromingen hardnekkig zijn dat is geen nieuws. Lanzgaam maar zeker wordt het wel interessant de oorzaak te weten van de wel zeer hardnekkige noordelijke stroming in ons land en in grote delen van West Europa. De laatste jaren, ook vorig zomer en afgelopen winter, hebben we vaak te maken gehad met een noordelijke circulatie. Dit voorjaar leverde deze stroming een record koude periode af en deze week staat opnieuw in het teken van noordenwinden. Sommige wetenschappers leggen verband tussen het veranderende klimaat op de Noordpool en suggeren zelfs dat we daardoor vaker koudere winters tegemoet gaan. Juist omdat we vaker te maken krijen dan wel houden met deze noordelijke stroming. De ons ooit zo bekende zuidwest circulatie is tegenwoordig veel vaker af- dan aanwezig.

Zoals ik al schreef, ook deze week dus weer noordenwinden. Dat danken we aan een hogedrukgebied op de Oceaan die een krachtige uitloper heeft tot over de Britse Eilanden en de Noordzee. Dat heeft droog weer tot gevolg met geleidelijk aan weer oplopende temperaturen. Neerslag hoeven we deze week niet te verwachten. Tijdens het weekend verliest het hogedrukgebied aan kracht ehn trekt zich terug in westelijke richting. Een depressie boven Scandinavie komt wat dichterbij. De temperatuur lijkt met een krimpende wind in het weekend dan ook wat in te leveren en de kans op een bui(tje) neemt iets toe. Maar de noordelijke stroming? daar zijn we ook in het weekend nog niet van af!

Meer Blog