Home > Piets blog > IJskap op Antarctica onstabiel deze eeuw?
Volg Piet

Piets blog

IJskap op Antarctica onstabiel deze eeuw?

Het ijsvolume van Antarctica is meegeëvolueerd met de temperatuurveranderingen in het verleden die hoogstwaarschijnlijk verband houden met de variaties die er toen waren in het atmosferische CO2-gehalte. Bijdragen van smeltend ijs in Antarctica is zeer belangrijk voor de beoordeling van eventuele toekomstige stijging van de zeespiegel. In het bijzonder is het het West-Antarctische schiereiland, dat lijkt af te smelten. Inzicht in wat er kan gebeuren met het ijs op Antarctica, komt deels uit studies van veranderingen in eerdere perioden van de geschiedenis van de Aarde. Een nieuw artikel van Peters en collega’s van de Universiteit van Wisconsin werpen een licht op deze kwestie met een studie op een onverwachte plek, namelijk in Egypte.

Door gebruikmaking van verschillende metingen in een vallei in de woestijn, kunnen wetenschappers de vroegere veranderingen in de hoogte van de zeespiegel schatten. Ze vonden dat de zeespiegel ongeveer 36 miljoen jaar geleden gedaald moet zijn met ongeveer 40 meter.

Ongeveer 0,3 miljoen jaar later, steeg de zeespiegel weer. Peters en collega’s vonden dat tenminste het grootste deel van de zeespiegelveranderingen het gevolg zijn van veranderingen in de ijskap op Antarctica. De vroeger opgebouwde ijsmassa schatten zij op ongeveer 70 procent van de huidige niveaus. Daarna nam het ijsvolume weer af. Zij zijn van mening dat de veranderingen het meest waarschijnlijk gekoppeld zijn aan de temperatuur en dat die veranderde als gevolg van variaties in atmosferische CO2-gehalte. De CO2-concentratie daalde in de eerstgenoemde periode van ijsopbouw (tot 70% van het huidige niveau) tot ongeveer 750 ppm om vervolgens weer te stijgen, het ijs nam toen ook weer af in volume. Dit komt overeen met modelberekeningen die aangeven dat boven ongeveer 750 ppm CO2 het ijs onstabiel is op Antarctica. Dit niveau van 750 PPM wordt al bereikt in deze eeuw in veel van de IPCC-scenario’s.

Meer Blog