Home > Piets blog > Klimaatswijziging veroorzaakt plotselinge daling aantal ijsberen
Volg Piet

Piets blog

Klimaatswijziging veroorzaakt plotselinge daling aantal ijsberen

De klimaatswijziging gaat een significante en plotse daling van het aantal ijsberen veroorzaken, zo stelt een nieuwe studie.

Gebaseerd op wat er geweten is over ijsberen, voorspelt de studie dat het aantal zwangerschappen bij ijsberen zal dalen en dat steeds minder dieren het vasten tijdens ijsvrije periodes zullen overleven.

Deze veranderingen zullen plots plaatsvinden, wanneer “een keerpunt” bereikt is. Daarna zullen de voortplantings- en overlevingskansen snel dalen.

Paren
Als basis voor de voorspellingen werd een model gebruikt, dat het paren in kaart brengt. Het model schat hoeveel wijfjes nog in staat zullen zijn een partner te vinden tijdens het paarseizoen (en dus zwanger worden).

Mannetjesberen vinden vrouwtjes door aan de sporen in het ijs te snuffelen. Indien de sporen toebehoren aan een vrouwtje dat klaar is om te paren, zal het mannetje de sporen volgen om haar te vinden. Wetenschappers waarschuwen dat dit gedrag zal veranderen indien de stijgende temperatuur het ijs in stukken doet breken.
Vasten

Sommige groepen ijsberen vasten noodgedwongen in de zomer, omdat het zee-ijs smelt. Hoe langer deze ijsloze periodes duren, hoe minder beren nog voldoende vet en proteïnen zullen overhouden om de vastenperiode te overleven.

De onderzoekers onderzochten hoe lang het zou duren vooraleer een ijsbeer van de honger sterft. Een model toont aan dat de helft van de mannetjesberen van de honger zou sterven als het vasten van vier tot zes maanden verlengd zou moeten worden.
Beleid

“In Canada woont zo’n twee derde van alle ijsberen ter wereld, maar het beleid inzake het behoud van de soort nam de klimaatverandering niet serieus”, zegt Peter Molnar van de Universiteit van Alberta (Canada).
“De ijsberen zijn er slechter aan toe dan het Canadese rapport doet uitschijnen.”

Meer Blog