Home > Piets blog > Kouinval op stapel
Volg Piet

Piets blog

Kouinval op stapel

Het ziet er enigszins surrealistisch uit, maar het is bepaald niet uit te sluiten  dat dit later deze week werkelijkheid wordt.Een kleine maar actieve storing, gevuld met koude Poollucht trekt dan ons land op en dan neemt de kans op sneeuw flink toe.

Op de weerkaarten tekent zich een steeds kouder en meer winters scenario af. Dankzij een hogedrukgebied bij Groenland en een depressie die vanaf Midden Europa naar de Baltische Staten trekt weet koude vrieslucht vanuit Scandinavië uit te breken richting Europa. Via Polen en Duitsland baant de vrieskou zich later deze week een weg naar ons land.

Vrijdagochtend schuift de -10 graden grens op 1.5 hoogte (850 hPa) vanuit Duitsland het noordoosten van het land binnen. Het vriest dan in de ochtend in het hele land enkele graden. Maar ook de nachten er voor komt het al tot lichte nachtvorst.

De -10 graden grens blijft boven het noordoosten van Groningen liggen. Dat heeft te maken met een kleine, maar vrij actief ogende storing die is ontstaan voor de Noorse kust. Het is deze storing die via het relatief warme Noordzeewater koers zet richting ons land en wel eens voor een behoorlijk sneeuwverrassing zou kunnen gaan zorgen.

Of het al dan niet gaat sneeuwen en of er eventueel grote hoeveelheden gaan vallen hangt helemaal af van de exacte koers die het ‘laagje’ gaat volgen. Het zal wel ‘nowcasting’ worden ipv forecasting.

Intussen gaat de invasie door de kou door. Nadat het lagedrukgebiedje naar Frankrijk is getrokken wordt er wat drogere lucht aangevoerd. Wanneer het dan opklaart boven het virtuele sneeuwdek kan het in de nachten gemakkelijk matig vriezen. Helemaal wanneer het flink opklaart.Het is wel de vraag in hoeverre het opklaart. Blijft het bewolkt dan vriest het overwegend licht. Overdag schommelt het kwik maar net boven nul en soms kan het lokaal zelfs blijven vriezen het komend weekend.
Ook in het weekend blijft de kans op een winterse bui aanwezig.

Zet de kou door?
Kijken we naar de diverse computermodellen dan kan de conclusie niet anders luiden dan dat de kans op voortzetting van het winterse weer groot is.
Zowel Offenbach, het ECMWF als het Amerikaanse GFS laten een geblokkeerd stromingspatroon zien met hogedruk boven of boven Groenland of Scandinavië.
Verder is er de diepe depressie boven de Baltische Staten die als een soort ‘kou-aanzuiger’ fungeert.
Volgens het Amerikaanse GFS steekt er volgende week zelfs een sterke en ijskoude oost tot noordoostenwind op.
Samenvattend: er staat een heuse invasie door koude vrieslucht op stapel. De kans op een sneeuwbui neemt vanaf woensdag licht toe, in het kustgebied is de kans op winterse buien groter. Vrijdag toenemende kans op sneeuw. In de nachten lichte en lokaal matige vorst.

Na het weekend een grote kans op aanhoudend erg koud winterweer met in de nachten lichte tot matige vorst en overdag rond nul graden. De kans op winterse neerslag blijft ook dan aanwezig.

Meer Blog